Persones estrangeres empadronades

Persones estrangeres comunitàries i no comunitàries amb residència de llarga durada

Si ets una persona estrangera comunitària o assimilada o no comunitària que disposa d’autorització de residència de llarga durada, i continues residint al municipi de Lleida, consulta el següent tràmit:

Comprovació de la inscripció al Padró Municipal d’Habitants

Persones estrangeres no comunitàries sense residència de llarga durada

Si ets una persona estrangera no comunitària sense autorització de residència de llarga durada i continues residint al municipi de Lleida, consulta el següent tràmit:

Renovació de la inscripció al Padró Municipal d’Habitants

Modificació de dades d’identitat

Si vols modificar o actualitzar alguna de les teves dades d’identitat que consten al Padró d’habitants del municipi de Lleida, consulta el següent tràmit:

Modificació de dades personals al Padró Municipal d’Habitants

Certificats d’empadronament

Si necessites disposar d’un certificat d’empadronament (Residència individual, Històric Individual, Negatiu Històric individual i Convivència), consulta el següent tràmit:

Sol·licitar certificats d’empadronament

Trasllat a un altre municipi dins de l’estat espanyol

Si estaves empadronat o empadronada a Lleida i ara resideixes en un altre municipi dins de l’estat espanyol, has de contactar amb l’ajuntament del nou municipi per realitzar l’alta al seu padró d’habitants.

Un cop realitzada l’alta, la baixa al municipi de Lleida serà efectiva automàticament.

Trasllat fora del territori espanyol

Si t’has de traslladat a viure fora del territori espanyol pots comunicar la baixa al Padró d’Habitants fent el següent tràmit:

Baixa al Padró Municipal d’Habitants

paeria.cat