Alta o canvi de domicili

Nouvingut o nouvinguda al municipi de Lleida

Empadronament en un domicili habitual

Empadronament sense domicili fix

Empadronament per naixement de fill o filla

Canvi de domicili dins del municipi de Lleida

Empadronament en un domicili habitual

Empadronament sense domicili fix

Canvi de municipi

Dins del territori espanyol

  • Si estaves empadronat o empadronada a Lleida i ara resideixes en un altre municipi dins de l’estat espanyol, has de contactar amb l’ajuntament del nou municipi per a realitzar l’alta al seu padró d’habitants.
    Un cop realitzada l’alta, la baixa al municipi de Lleida serà efectiva automàticament.

Fora del territori espanyol

  • Si estaves empadronat o empadronada a Lleida i ara resideixes en un altre municipi fora de l’estat espanyol, has de registrar-te al Consolat espanyol del país de destí, el qual comunicarà la baixa a l’Ajuntament de Lleida.

paeria.cat