Baixa al padró municipal

Baixa per canvi de municipi

Dins del territori espanyol

  • Si estaves empadronat o empadronada a Lleida i ara resideixes en un altre municipi dins de l’estat espanyol, has de contactar amb l’ajuntament del nou municipi per a realitzar l’alta al seu padró d’habitants. Un cop realitzada l’alta, la baixa al municipi de Lleida serà efectiva automàticament.

Fora del territori espanyol

  • Si estaves empadronat o empadronada a Lleida i ara resideixes en un altre municipi fora de l’estat espanyol, has de registrar-te al Consolat espanyol del país de destí, el qual comunicarà la baixa a l’Ajuntament de Lleida.

Persona estrangera empadronada que es trasllada fora del territori espanyol

  • Si ets persona estrangera empadronada a Lleida i t’has de traslladar a viure fora del territori espanyol pots comunicar la baixa al Padró d’Habitants fent el següent tràmit:
    Baixa al Padró Municipal d’Habitants

Baixa per defunció

L’Ajuntament de Lleida pot efectuar baixes padronals d’ofici si detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi resideixen.

paeria.cat